Kontrola, skargi i brak zaproszenia

  • 04.12.2019, 12:40 (aktualizacja 04.12.2019, 12:43)
  • SK
Kontrola, skargi i brak zaproszenia
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Sierpcu podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania aktywów trwałych SPZZOZ w Sierpcu, oraz połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior +”. Dyskusja między radnymi wywiązała się w punkcie dotyczącym wniosków i oświadczeń.

Kontrola Komisji Rewizyjnej
Już na początku sesji podczas informacji m.in przewodniczących komisji radny Twardowski zwrócił się do radnych z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia kontroli przez Komisję Rewizyjną do końca grudnia, ponieważ zespół prowadzący kontrolę w starostwie powiatowym mimo dwóch spotkań ma wątpliwości i  oczekuje na kolejne dokumenty, a wszystko po to, żeby poprawnie sformułować wniosek pokontrolny.
-”Chciałbym poprosić jeszcze raz szanowne gremium, aby termin jakby ostatecznej kontroli do końca grudnia nam został przesunięty i na ostatniej sesji w roku 2019 postaram się już odczytać wnioski, i odnośnie kontroli w starostwie, i w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”- powiedział przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Punkt trzynasty sesji dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Zanim radni oddali swój głos, przewodniczący Komisji uzasadnił ponownie swoją prośbę, mówiąc: „(...) żeby to wszystko w miarę wyszło, ten protokół pokontrolny, żeby nie było tam jakiś niedomówień odnośnie naszego zespołu kontrolującego. Dlatego  prosimy właśnie ten termin przesunięcia, ostatnich tych, właśnie kontrolnych tych , na następnej sesji postaramy się jako zespół kontrolny przestawić już protokoły z kontroli w Starostwie Powiatowym i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, dziękuję”.  
Głosując radni szesnastoma głosami przesunęli termin zakończenia prac Komisji.

Skargi rozpatrzono
Radni przyjęli dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg. Pierwsza dotyczyła  p.o. dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, druga zaś dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu. W przypadku pierwszej odbyło się tylko głosowanie bez odniesienia się do treści uchwały. Za było 10 radnych , dwóch się wstrzymało, czterech było przeciw. W przypadku drugiej skargi przewodniczący Rady Powiatu odniósł się do niej „w dwóch zdaniach”, w których przeczytał uzasadnienie. Informowało ono, że Rada Powiatu w Sierpcu skargę na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, dotyczącą naruszenia przepisów prawa oświatowego w zakresie procedury przyznawania dorocznych nagród dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uznała za bezzasadną. Radni głosami 7 za, 3 przeciw oraz 6 wstrzymującymi się zwykłą większością podjęli uchwałę.

„Zasłużony...”
Jednogłośnie podjęto oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla ks. kan. Włodzimierza Załęskiego.

Wnioski i oświadczenia
Radny Olejniczak nawiązał do poruszanego wcześniej problemu związanego z przejazdem kolejowym przecinającym ul. Piastowską. Radny pytał o podjęte kroki w tym zakresie, uważa, że jest to niebezpieczny przejazd. Drugie pytanie dotyczyło obwodnicy Sierpca.
Odpowiedzi radnemu udzielił starosta, informując, że z przejazdem boryka się od dawna i miasto, i powiat. Pytania radnego zostały przekierowane do Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał, że radny na piśmie zostanie poinformowany o odpowiedzi otrzymanej od PKP.
-”(...) natomiast co do obwodnicy, to temat również rzeka. Tutaj to musielibyśmy, myślę, że no, zacząć od dołu, czyli usiąść do stołu z burmistrzem, z wójtem, a potem to już Ministerstwo Infrastruktury, wojewoda, marszałek, wszystkie osoby, które mogą tutaj coś, mają wpływ w ogóle na coś takiego, na tak ogromną inwestycję, bo są ogromne miliony. Ja myślę, że jest w budżecie w tej chwili Ministerstwa Infrastruktury, zresztą jest wielki program budowy obwodnic. Ja myślę, że będziemy się tym interesowali. Natomiast no musimy mieć też wsparcie ze strony tutaj też innych podmiotów, innych samorządów, bo w budżecie Ministerstwa Infrastruktury są na to pieniądze. Rząd planuje takie obwodnice w skali całego kraju, to jest, myślę, że jeszcze zabierze dzisiaj głos nasz szanowny gość pani kierownik Delegatury Płockiej Urzędu Wojewódzkiego, i myślę, że tutaj ewentualnie jeszcze usłyszymy jakieś zdanie na ten temat. Będę bardzo wdzięczny, jeśli pani kierownik potem się odniesie. Natomiast  nie jest to nasza, że tak powiem, jurysdykcja, bo na pewno są nasze takie marzenia, i myślę, że z wójtami chcemy tej obwodnicy i z burmistrzem, ale sami na tę chwilę możemy tylko śledzić, co się dzieje, jakie są możliwości, a na pewno chcemy takie coś, do takiego spotkania doprowadzić, właśnie na szczeblu samorządowym wójtowie, burmistrz, starostowie i rozmawiać o tym, i żeby razem wyjść ze wspólną inicjatywą. Tak to bym widział na tę chwilę, Szanowni Państwo „- powiedział na temat obwodnicy starosta.
Do poruszonego tematu obwodnicy odniósł się także radny Jan Laskowski, który poinformował, że temat obwodnicy jest wpisany w plany województwa mazowieckiego, są na to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone środki. Powiedział ogólnie, że jeżeli nie wystąpią żadne środowiskowe utrudnienia, to w 2021 roku rozpocznie się budowa. Wspomniał także o podpisanym porozumieniu pomiędzy burmistrzem, wójtem i wójtem gminy Mochowo, dodał ,że żałuje, iż nie ma  w tym udziału powiatu, mowa o budowie drogi na odcinku od torów kolejowych do Zglenic Małych, a dokładnie o przebudowie ronda w miejscowości Piaski.
-”(...) dobrze by były, gdyby zarząd powiatu podjął takie decyzje, podjął rozmowy z  Dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, o to, aby to rondo, poprzez współfinansowanie, można było przebudować, ponieważ jeżeli ta droga będzie przebudowywana, to można by z tego skorzystać (...)” - dopowiedział m.in. radny Laskowski.
Dodał, że to rondo dla korzystających jest dużym utrudnieniem, oraz że w 2021 roku będą przygotowywane projekty na przebudowę.
Od  razu do słów radnego odniósł się wicestarosta Jarosław Ocicki, mówiąc:
-” Drodzy Państwo, panie radny Laskowski, tak byśmy byli przy tych rozmowach, tak tylko nas nikt nie zaprosił na te rozmowy i nikt nie poinformował, że takie rozmowy są prowadzone, no po prostu nie należymy do tego gremium, i nie zostaliśmy zaproszeni, także dziękuję bardzo”.
W ripoście radny Jan Laksowski powiedział, że:
- „(...) ale to jakaś pomyłka, bo zapraszać, to  zapraszał burmistrz Sierpca i wójtowie, wspólnie zaprosili na to spotkanie, więc proszę rozmawiać z samorządowcami, którzy to są zainteresowani bezpośrednio przebudową tej drogi, bo inicjatywa była po stronie tych samorządów”.
-”Panie Radny, droga 541 nie jest drogą miejską, także pan burmistrz, sądzę, że nie mógł zapraszać, no ale jak Pan tak mówi, niech tak będzie”- dopowiedział wicestarosta.
Kończąc tę dyskusję, radni przeszli do spraw różnych, gdzie m. in. wymieniono wzajemne podziękowania, czyli starosty skierowane do obecnej na sesji kierownik Delegatury Płockiej, oraz pani kierownik do starosty i radnych wraz z gratulacjami. Gość z Delegatury podziękowała radnemu Laskowskiemu za informacje dotyczące planów budowy obwodnicy i zapewniła, że na pewno będzie współpraca i pomoc ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

SK

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe