„Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy Szczutowo”

  • 20.02.2020, 08:44 (aktualizacja 20.02.2020, 09:58)
  • SK
„Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy Szczutowo”
Rozmowa z Andrzejem Twardowskim, wójtem gminy Szczutowo, nominowanym w tegorocznym plebiscycie do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna.

Jak Pan ocenia wykonanie budżetu w 2019 roku? Mam głównie na myśli zrealizowane inwestycje oraz pozyskane środki na ten cel?
Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy Szczutowo. Dzięki podejmowanym już dużo wcześniej rozważnym działaniom udało nam się zrealizować kolejne inwestycje, które podniosły poziom życia naszych mieszkańców i służą zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb. Mam na myśli inwestycje realizowane w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w zakresie oświaty gminnej, inwestycje w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych oraz  powiatowych, jak i inwestycje zapewniające podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  Jak już wspomniałem wcześniej, podejmowane działania pozwoliły nam zarówno na przygotowanie się do pozyskania, jak i skuteczne już pozyskanie środków  zewnętrznych  na realizację tych zadań.  Inwestycje realizowane w 2019 roku w wielu przypadkach miały charakter inwestycji wieloletnich i obejmowały między innymi:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo – Łazy – Gójsk gm. Szczutowo – wartość całego zadania wynosi 2.330.982,78 zł
- przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego w Gójsku – wartość zadania 860.222,22 zł,
- budowę dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór – Słupia – wartość zadania 1.918.001,15 zł , inwestycja została rozpoczęta w 2019 roku i będzie zakończona w roku bieżącym,
- przebudowę drogi gminnej Podlesie – Grądy etap II i budowę drogi w miejscowości Gójsk – kwota umowy 851.027,95 zł , inwestycja została rozpoczęta w roku 2019  i będzie zakończona w roku bieżącym,
- budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gm. Szczutowo (w miejscowościach: Szczechowo, Jaźwiny, Maluszyn i Mościska) – kwota umowy 369.990,36 zł
- przebudowę drogi w miejscowości Modrzewie -  kwota umowy 228.198,09 zł, inwestycja w całości zrealizowana została w 2019 roku.
Wymienione wyżej  zadania były realizowane przy zaangażowaniu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków pochodzących z Funduszu Odrolnienia Gruntów Rolnych. W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim jednostkom, urzędom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy i współpracujemy przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Które/ą z zrealizowanych inwestycji uważa Pan za priorytetową i dlaczego?
Naszym sukcesem, a przede wszystkim sukcesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutowie, było pozyskanie w 2019 roku środków i sfinalizowanie zakupu nowego wozu bojowego dla tej jednostki. W procesie montażu finansowego tego zakupu uczestniczyło wiele urzędów, jednostek i instytucji, którym z całego serca w imieniu własnym jak i druhów pragnę podziękować.

Czego nie udało się zrealizować w roku ubiegłym, co stanęło na drodze?
Oprócz ww. zadań realizowane były również inne mniejsze zadania, które nie sposób teraz wymienić. Będę może nieskromny, ale śmiem twierdzić, że w minionym roku udało nam się z Radą Gminy zrealizować wszystkie nasze wcześniej zaplanowane zadania.

Jak wyglądają plany na ten rok: główne inwestycje, złożone wnioski na pozyskanie środków na ich realizację?
W bieżącym roku skupiamy się na dokończeniu rozpoczętych zadań inwestycyjnym, czekamy na rozpoznanie naszych wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych, będziemy przygotowywali dokumentację techniczną pod nowe zadania oraz wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na ich współfinansowanie.

Jak Pan ocenia sytuację oświatową w gminie?
Jeśli chodzi o ocenę sytuacji w oświacie gminnej, to nie ukrywam, że w znacznej mierze dofinansowujemy jej funkcjonowanie, ale wspólnie z Radą Gminy wychodzimy z założenia, że w ten sposób inwestujemy w nasze dzieci. Życzyłbym sobie, żeby zmienił się algorytm naliczania subwencji oświatowej dla gmin wiejskich, w których niestety dzieci ubywa, a koszty utrzymania obiektów, koszty wynagrodzenia zarówno kadry pedagogicznej, jak i pracowników nie będących nauczycielami rosną.

Czego wg Pana jako wójta w gminie brakuje najbardziej?
Jestem osobą, która nie lubi narzekać, a stan, który uważam za niedostateczny lub zły, należy zmieniać na lepszy. Jestem przekonany, że działając wspólnie z Radą Gminy i podejmując rozsądne decyzje,  jesteśmy w stanie zmieniać warunki życia naszych mieszkańców na lepsze. Do tego potrzebne jest racjonalne, przemyślane, rozsądne, konsekwentne i rozciągnięte w czasie działanie.
Pragnę poinformować, że na spotkaniach z mieszkańcami podnoszony jest (szczególnie przez osoby starsze) problem braku dogodnych połączeń komunikacyjnych z pobliskimi miastami, w których znajdują się przychodnie lekarskie i inne obiekty służby zdrowia. Podzielam ten problem, ale na szczeblu gminnym trudno jest go rozwiązać.

SK

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe