XXI Sesja Rady Powiatu

  • 26.06.2020, 14:46 (aktualizacja 03.07.2020, 15:15)
  • SK
XXI Sesja Rady Powiatu
Podczas XXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca Radni podjęli szereg uchwał, kilka z nich dotyczyło SPZZOZ w Sierpcu. Nie obyło się bez oburzenia radnych kilku kadencji.

Pierwszą uchwałą dotyczącą sierpeckiego szpitala była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu. Jako pierwszy przy tym punkcie obrad pytanie zadał  radny Dariusz Twardowski, który pytał o kwestię wykreślenia pracowni bakteriologii w związku z niespełnianiem przez nią warunków sanitarnych, a także czy jej zlikwidowanie nie odbije się na funkcjonowaniu szpitala i czy badania będzie wykonywała spółka prywatna. Radny Chmielewski pytał, czy przeprowadzono analizę finansową, co bardziej się szpitalowi opłaca, czy zainwestowanie czy ogłoszenie przetargu. Radny Twardowski na część pytań  odpowiedź otrzymał od Wicestarosty, który zapewniał, że nic nie jest likwidowane, a badania  będzie wykonywała spółka prywatna, która wygra przetarg. Szczegółowej odpowiedzi radnemu udzielił dyrektor szpitala. Dyrektor przypomniał, że podstawowym problemem tej części laboratorium jest brak mikrobiologa, którego od co najmniej 15 w szpitalu nie było, a wytycznych z roku 1999 dotyczących laboratorium szpital nie spełnia. Obecnie nie ma odpowiedniej bazy lokalowej, nie przeprowadza się pełnego zakresu badań, brakuje niezbędnego zaplecza sprzętowego do przeprowadzania pełnego zakresu badań. Spełnienie tych wymogów to koszt około 1 mln złotych. Zaznaczył, że badania bakteriologiczne stanowią niespełna 2 procent wszystkich badań laboratorium. Następnie dyrektor skierował pytanie do  osób, które od ‘99 roku zarządzały szpitalem, powiatem.
-(…) Dlaczego od 99 roku jedyną rzeczą jaką zrobiono w pracowni bakteriologii to jest położenie 1 metra płytek na podłodze i pomalowanie 2 metrów kwadratowych płytek na ścianie, nawet ich nie wymieniono, tylko je pomalowano? To jest cały remont od 99 roku, więc uważam, że jeżeli są jakieś zarzuty, ja też mam zarzuty. To tak jak powiedziałem, są adresaci, osoby, które zarządzały szpitalem i osoby, które mogły przeznaczyć na ten cel pieniądze, a nie przeznaczyły...„- powiedział dyrektor SPZZOZ w Sierpcu
Radny Twardowski stwierdził, że jeżeli coś już istnieje, to likwidacja tego, a z czasem próby przywrócenia mogą być kłopotliwe. Nawiązał też do słów dyrektora dotyczących braku wydatkowania pieniędzy od ‘99 roku.
-(…) Jak słucham Pana dyrektora, to Pan w szpitalu zastał utopię, rozpadające się wszystkie oddziały. Pracując tam od 2007 roku do 2010 roku było tam wiele remontów, były oddziały remontowane. Nie można mówić, że jeżeli Pan przyszedł w tej chwili, to zastał Pan szpital w takiej sytuacji, że normalnie jak słucham Pana, to ci poprzednicy Pana nie robili zupełnie nic, tylko byli od brania pieniędzy (…)- powiedział radny Twardowski i zapytał, o koszty związane z  przenoszeniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej do prywatnej przychodni i jaki to ma cel.
Zabierając głos dyrektor stwierdził, że poprzedni dyrektorzy szpitala bardzo mało zrobili, by zrealizować plan dostosowawczy. Nawiązał do przeprowadzanych wcześniej remontów nazywając je „prowizorycznymi” czy „pracami jak malowanie trawy”. Dodał, że działania podjęte dopiero w ostatnim czasie przybliżają szpital do spełnienia postawionych wymogów rozporządzenia. W punkcie odniesienia się do tematu POZ dyrektor zanim udzielił odpowiedzi  zasugerował, że radny Twardowski powinien pisać w „piśmie brukowym”, bo często słyszy, że radny opiera się na plotkach i zadaje źle skonstruowane pytania. Po czym potwierdził, że Podstawowa Opieka Zdrowotna przenoszona jest w inne miejsce, ponieważ m.in.  pomieszczenia nie do końca spełniały wymogi. Dodał, że celem jest zwiększenie jakości POZ i stworzenie przychodni specjalistycznej będącej wzorem w Sierpcu i powiecie. 
Radny Sławomir Olejniczak zapytał o tomograf. W odpowiedzi usłyszał od dyrektora, że szpital  zakupił tomograf komputerowy. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem pomieszczeń, które zgodnie z planem dobiegną końca w lipcu, a od sierpnia będą wykonywane badania na potrzeby na początek pacjentów szpitala. 
Dyrektora do porządku przywołał Przewodniczący Rady Przemysław Burzyński. Radny Twardowski przypomniał dyrektorowi, że jego pytanie dotyczyło kosztów jakie poniesie szpital w związku z wynajęciem POZ, na które nie otrzymał odpowiedzi i dopytał, czy zakup tomografu poczyniono w formie leasingu czy spłat ratalnych. Dariusz Twardowski usłyszał, że zakup tomografu w części pokrył wkład własny, a pozostała część to pożyczka. W temacie POZ radni usłyszeli, że jeżeli udzielenie tej informacji będzie możliwe, to zostanie ona udzielona na piśmie. 
Słowa dyrektor wzbudziły oburzenie wśród radnych kilku kadencji
-(…) Przykro słuchać Panie dyrektorze, jeżeli Pan mówi, że w ubiegłych latach nic nie było robione w szpitalu. My co roku, po prostu Rada Powiatu przeznaczała jakieś środki, były tez pozyskiwane środki zewnętrzne. My jako radni nie jesteśmy lekarzami, ani ordynatorami oddziałów szpitalnych na jaki sprzęt są po prostu potrzebne pieniądze. Te zakupy były robione, było zapotrzebowanie, według tego jakie były potrzeby szpitala. Dlatego to jest przykre, bo jestem już trzecią kadencję radnym, no i jeżeli słyszę takie słowa od Pana, że po prostu, że my tutaj jako poprzednia rada nic żeśmy nie robili dla szpitala, no to jest po prostu nieeleganckie z Pana strony, a życzę Panu naprawdę sukcesów, żeby Pan osiągnął to co Pan zamierza. Bo w 2018 roku no niestety, ale szpital też był na plusie, także wie Pan, po co takie opowiadać, ja rozumiem, że Pan potrafi hejt robić , no naprawdę zdenerwowałem się tym Pańskim zachowaniem i Pańską arogancją Panie dyrektorze „- powiedział radny Wojciech Rychter.
Starosta Mariusz Turalski próbował wytłumaczyć dyrektora. Do podsumowania wypowiedzi dyrektora posunął się również radny Paweł Pakieła.
-„(…) Miałem nie zabierać głosu, ale niestety słuchając Pana dyrektora musiałem to zrobić (…) Panie dyrektorze jest Pan od tego i po to Pan tutaj dzisiaj przyszedł, żeby odpowiadać na nasze pytania, a nie oceniać czy one są zasadne czy nie, czy mądre czy mniej mądre. My nie wszystko wiemy, natomiast staramy się cały czas uczyć. I druga rzecz, proszę nie używać słów w rodzaju „malowanie trawy” i innych w stosunku do Pana poprzedników, którzy w tym momencie i w tej chwili nie mogą się bronić i odpowiadać na Pana argumenty i tego typu stwierdzenia”- podsumował radny Pakieła.
Po takiej wymianie zdań radni zagłosowali nad uchwałą przyjmując ją 15 głosami za, oraz zarządzono przerwę w obradach.
Kolejnymi uchwałami dotyczącymi działalności sierpeckiego szpitala była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku; uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ za 2019 rok; uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala za rok 2019 oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu, oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności szpitala za 2019 rok.
Dyrektor  SPZZOZ w Sierpcu zanim przedstawił sprawozdanie z działalności przeprosił radnych za własne zachowanie uzasadniając je własnymi emocjami związanymi z faktem, że na temat bakteriologii dyskusja radnych zajęła godzinę czasu, a o tym co faktycznie dobrego się dzieje nie. Poczym wyraził swoje uznanie dla powiatu, który wyróżnia się od wielu innych powiatów, ponieważ przeznacza i przeznaczał w ostatnich latach potężne pieniądze na służbę zdrowia. 
Dyrektor wymienił kilka inwestycji takich jak modernizacja bloku operacyjnego, termomodernizacja elewacji, kwestie związane z zakupem tomografu. Zaznaczył, że szpital idzie w tym kierunku, żeby mieć odpowiednią płynność finansową. Szpital w 2019 roku zanotował o 3 mln wyższą sprzedaż usług medycznych. Udało się w roku ubiegłym obniżyć koszty o ponad 311 tys. złotych i zamknąć rok wynikiem ponad 300 tys. złotych . W sierpeckim szpitalu w roku ubiegłym przeznaczono 266 tys. złotych z działalności operacyjnej na wzrost wynagrodzeń dla pracowników. 
Radny Pakieła zabierając głos zwrócił uwagę radnych na kwoty zamieszczone w sprawozdaniu z działalności SPZZOZ w tabeli zmiany w kapitałach, które są wymienione w sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta. Biegły pisze w sprawozdaniu, że nierozliczone straty netto na dzień bilansowy w szpitalu wynoszą ponad 12 mln  powodując, że kapitały szpitala są ujemne i wynoszą ponad 6 mln złotych, co świadczy o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości  co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Radny Pakieła po odczytaniu zwrócił uwagę wszystkich, że pomimo pozytywnego wyniku szpitala, w dalszym ciągu nie należy tracić czujności, bo jak widać zdania napisane przez biegłego rewidenta „nie wzięły się z niczego tylko z pewnych liczb i należy to mieć na uwadze”.
Ostatecznie radni przegłosowali wszystkie uchwały dotyczące SPZZOZ w Sierpcu.

Absolutorium
Radni podczas obrad XXI sesji Rady Powiatu jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Całość obrad można oglądać klikając w link poniżej 

https://esesja.tv/transmisja/7554/xxi-sesja-rady-powiatu-w-sierpcu-kadencji-2018-2023-25-czerwca-2020.htm?hd=1

 

SK

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe